Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Klinisch patholoog
Vacature

Klinisch patholoog

  • Pathologie Afdeling
  • 45 uur Uren per week
  • Breda Locatie
Solliciteer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de collega pathologen via het secretariaat.

Bel naar 0765953033

Sluitingsdatum

Het Amphia Ziekenhuis is met ruim 300 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-, specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.

De vakgroep Pathologie bestaat momenteel uit 5 vrijgevestigde klinisch pathologen en een waarnemend patholoog. Vanwege de pensionering van een van onze collega’s per 1 juli 2024 en om de klinische pathologie in Amphia verder te versterken zijn wij op zoek naar een

Klinisch patholoog (3 fte)
 

De functie
De afdeling pathologie verricht een breed pallet aan pathologie onderzoek voor de regio Breda en omstreken. Jaarlijks verrichtingen wij rond de 35.000 onderzoeken. De werkzaamheden bestaan uit uitvoering van allround patiënten diagnostiek en invulling van een of meerdere aandachtsgebieden. Participatie in MDO’s, deelname in de oncologische expertteams, commissies, werkgroepen en onderwijs zijn onderdeel van je functie.

De afdeling werkt laagdrempelig samen met de verschillende poortspecialismen binnen het ziekenhuis. Voor de oncologie vindt die samenwerking plaats in de zogenaamde expertteams. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de klinische pathologie van het Erasmus MC en er is een bestuurlijke intentieverklaring om te komen tot regionale samenwerking. Hiermee hopen we onze expertise verder uit te kunnen bouwen en de verschillende aandachtsvelden binnen de pathologie nog beter vorm te kunnen geven.

We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie als vrijgevestigd klinisch patholoog in een team dat de komende jaren volop in beweging zal zijn.

Het profiel
Wij zoeken zo spoedig mogelijk enthousiaste, doortastende klinisch pathologen die ons team komen versterken. Zowel ervaren pathologen als AIOS in afronding van hun opleiding nodigen we uit om te solliciteren. Interesse in gastro-intestinale pathologie, hematopathologie en moleculaire diagnostiek strekt tot aanbeveling. Ook pathologen met andere aandachtsgebieden of interesses in andere deelgebieden zijn van harte uitgenodigd te reageren.

Diagnostica Vita
Onder deze naam is recent een bestuurlijke intentieverklaring getekend en streven Pathologie Zuid West en de pathologen van Amphia ernaar om een gezamenlijke vakgroep te vormen. Deze samenwerking biedt daarmee uitgebreide mogelijkheden voor nieuwe pathologen om aandachtsgebieden vorm te geven en zich verder te ontwikkelen. 

Ons aanbod
Toetreding tot de vakgroep Pathologie vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de collega pathologen via het secretariaat: 076-5953033.

Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot 1 juli 2024 richten aan secretariaat MSB-A, t.a.v. mevrouw J.C.M. Borst, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail aan msba-secretariaat@amphia.nl.

Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda  www.amphia.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Label