Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Je rugzak wordt steeds verder gevuld met ervaring
Het verhaal van Ward

Je rugzak wordt steeds verder gevuld met ervaring

Hi, ik ben Ward

Ward is ondertussen alweer 1,5 jaar in dienst bij Amphia. Hij is verpleegkundig trainee en rond zijn traineeship bijna af. Zijn vervolgstap heeft hij al bepaald. Hij gaat verder op de acute as als IC-verpleegkundige in opleiding. Het traineeship heeft hem de kans gegeven verschillende afdelingen in het ziekenhuis te leren kennen. Dat was voor hem ook de reden om voor Amphia te kiezen. Hoe hij dit heeft ervaren, vertelt hij hieronder.

Ziekenhuis

“Hier in het ziekenhuis is geen dag hetzelfde”, vertelt Ward. “Er is hectiek en er doen zich steeds nieuwe situaties voor. Je ziet diverse ziektebeelden, verschillende patiëntgroepen en het team is vaak groot en gemêleerd”. Dat laatste is belangrijk voor hem, omdat dat zorgt voor verandering en dynamiek in het team. “Dan is er ook ruimte voor flexibiliteit”. Voor hem is het ziekenhuis een goede combinatie als het aankomt op verpleegkundige handelingen. “Je moet hier zowel psychisch als lichamelijk handelen. Je bent niet alleen bezig met zorg. Ook met een stuk begeleiding.”

Traineeship

“In het begin is een nieuwe afdeling altijd wennen”, vertelt Ward. Zo is hij begonnen bij urologie, een snijdende afdeling. Misschien niet zijn eerste keuze, maar toch leerzaam en interessant. Zo leerde hij hier goed plannen en flexibel te zijn. “Je leert je openstellen voor iets nieuws. Dat is super leerzaam. En je begint daarna weer helemaal opnieuw op een andere afdeling, waar er weer op een andere manier gewerkt wordt. Zo word je rugzak steeds verder gevuld met ervaring”. Het traineeship heeft voor Ward een mooie basis gevormd om het ziekenhuis te leren kennen. Hij zegt zelf dat het voor hem de opstap naar de acute as is geweest. “Omdat je op zoveel afdelingen staat, neem je altijd iets mee naar je volgende afdeling. Soms was ik dan degene die van het team het meest wist van een ziektebeeld dat op die afdeling minder voorkwam.” Ook is hij onderdeel van de klankbordgroep van het traineeship. Zo denkt hij mee over de inhoud van het programma.

Twee linkerhanden

Ward vertelt dat hij specifiek voor Amphia heeft gekozen omdat hij hier het verpleegkundig traineeship kon volgen. “Dit is geen stage”, vertelt hij. “Je gaat van start als gediplomeerd verpleegkundige binnen een ziekenhuis. Ik wilde vooral ervaring opdoen binnen verschillende afdelingen om zo de overstap richting de acute as te kunnen maken. Het traineeship biedt je deze kans.” Met zijn diploma op zak, kwam hij voor zijn gevoel toch met 2 linkerhanden binnen. “Ik dacht dat ik al heel veel wist, maar toen ik eenmaal was gestart, dacht ik wel even: waar ben ik aan begonnen. Het begint eigenlijk allemaal pas zodra je vlieguren als verpleegkundige kunt gaan maken. Vanuit je opleiding heb je veel theoretische kennis opgedaan. Die moet je dan ineens in praktijk gaan brengen. Je kunt niet gelijk van jezelf verwachten dat je een volleerd en ervaren verpleegkundige bent. Dit moet je een kans geven en komt met de tijd. Als verpleegkundige leer je iedere dag bij.”

Omdat je op zoveel afdelingen staat, neem je altijd iets mee naar je volgende afdeling

Ward Verpleegkundig Trainee

Goed gevoel

“Mijn werk is niet alleen maar zwaar, moeilijk en heftig hoor”, zegt Ward. “Het is juist fijn om patiënten te helpen middels een stuk humor. Ik maak graag een praatje met ze. Lachen hoort er ook bij.” Dat is dan ook een vast onderdeel van zijn dag. Als er ruimte voor is, past hij dit graag toe. Ward vertelt dat hij met een fijn gevoel naar huis gaat als hij goed voor zijn patiënten heeft kunnen zorgen. “Of dat ik goed verpleegkundig heb kunnen handelen bij instabiele patiënten”. In het begin nam hij zijn werk weleens meer naar huis. Maar hij heeft voor zichzelf een duidelijke lijn getrokken. “In het ziekenhuis ben ik in pak. Dan ben ik Ward de verpleegkundige.” Zodra hij zijn pak uittrekt na een dienst is hij alsnog verpleegkundige, maar laat hij de dag, samen met zijn pak, wel achter in het ziekenhuis. “Als ik de behoefte voel om even te ventileren, zoek ik mijn collega’s of vrienden op. Dit is vaak voldoende.”

Ambassadeur van de zorg

“Vanuit de landelijke IK-zorg campagne ben ik aangehaakt als ambassadeur van de zorg”, vertelt Ward. “Ik ga naar middelbare scholen om voorlichting te geven over de mogelijkheden binnen de zorg en het wat het werken in de zorg inhoudt.” Hij vindt het belangrijk meer inzicht te geven in wat er binnen de zorg allemaal mogelijk is. Zo wist Ward altijd al dat hij mensen wilde helpen in een dienstverlenende functie. Werken bij de politie leek hem wel wat, want dan zou hij te maken krijgen met het vangen van boeven en veel actie. Maar toen hij op een dag een ambulance voorbij zag rijden, zag hij ook actie maar dan vanuit de zorg. Vanaf dat moment wilde hij verpleegkundige worden.

Ook trainee worden?

Bekijk alle vacatures

Benieuwd naar je droombaan?

Wil jij ons team komen versterken? Bekijk dan snel de vacatures en ontdek of je droombaan erbij zit.

Ga naar het vacatureoverzicht

Label