Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Senior projectmanager / Klinisch patholoog
Vacature

Senior projectmanager / Klinisch patholoog

  • Pathologie Afdeling
  • 45 uur Uren per week
  • Breda Locatie
Solliciteer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de collega pathologen via het secretariaat.

Bel naar 0765953033

Sluitingsdatum

Het Amphia Ziekenhuis is met ruim 300 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-, specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.

Senior projectmanager / Klinisch patholoog (1 fte)


De functie
Wij zijn op zoek naar een ervaren klinisch patholoog die naast reguliere werkzaamheden verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de regionale samenwerking, namens de vakgroep pathologie van het Amphia ziekenhuis en MSB-A. De vakgroep Pathologie bestaat momenteel uit 5 vrijgevestigde klinisch pathologen en een waarnemend patholoog. Parallel zoeken we naar klinisch pathologen die de pathologie van het Amphia ziekenhuis versterken. 

Context opdracht regionale samenwerking
In december 2023 hebben de ziekenhuizen in Zeeland, West- en Midden Brabant: ZorgSaam Terneuzen, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) Goes, Bravis Roosendaal/Bergen op Zoom, Amphia Breda en Elisabeth Tweesteden Tilburg (ETZ), een intentieverklaring getekend om de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van laboratorium diagnostiek en klinische pathologie verder te exploreren. De eerste verkenningen van de samenwerking in de klinische pathologie zullen zich richten op samenwerking tussen Pathologie Zuid-West waarbinnen de vrijgevestigde pathologen van Bravis en Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis samenwerken en de vrijgevestigde pathologen van het Amphia ziekenhuis.

De ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling met name binnen de oncologie nemen sterk en in hoog tempo toe, met een sterke verhoging van de werkdruk en de noodzaak tot innovatie binnen de klinische pathologie tot gevolg. Niet alleen intensivering van diagnostiek, ook nieuwe diagnostische toepassingen, waarvan met name de toegang tot moleculaire diagnostiek voor steeds meer patiënten noodzakelijk wordt, maar ook regionalisering van de (oncologische) zorg, vragen om schaalvergroting, regionale samenwerking, subspecialisatie, digitalisering en innovatie binnen de Klinische Pathologie. Meer dan enkele jaren geleden is daarom regionale samenwerking in de Klinische Pathologie van groot belang voor een duurzame toekomst.

Samen met de medisch manager en bedrijfsmanager ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden die samenhangen met de regionale samenwerking in klinische pathologie en moleculaire diagnostiek in Zuid-West Nederland.

Hiermee samenhangend ben je verantwoordelijk voor de digitalisering van de klinische pathologie, waartoe ook de realisatie digitale gegevens uitwisseling behoort. In deze rol kan je ook gevraagd worden leiding te geven aan of deel te nemen in projectteams, werkgroepen of andere overlegvorming binnen Amphia of met regionale samenwerking partners.

De reguliere werkzaamheden bestaan uit een goede uitvoering van patiënten diagnostiek in nader te bepalen aandachtsgebieden. Ook wordt geparticipeerd in MDO’s en in de oncologische expertteams.

Het profiel
Gezien de omschrijving, vragen wij een ervaren klinisch patholoog die bij voorkeur aantoonbare ervaring heeft met het leiden van complexe projecten of samenwerkingstrajecten. Wij zoeken een teamspeler, die het een uitdaging vindt om in een complex veld met potentieel tegenstrijdige belangen resultaten te bereiken. Heeft maturiteit en een goed gevoel voor verhoudingen;  is proactief, ondernemend en heeft oog voor netwerken en strategische kansen en is in het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

Ons aanbod
De rol van senior (project)manager betreft een tijdelijke functie voor de duur van 2 jaar. We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een team dat de komende jaren volop in beweging zal zijn. Hierdoor zal er ruimte zijn voor eigen invulling en persoonlijke ontwikkeling.

De functie van klinisch patholoog betreft, indien gewenst, een vaste functie. Toetreding tot de vakgroep Pathologie vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de collega pathologen via het secretariaat: 076-5953033.

Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot en met 8 mei 2024 richten aan secretariaat MSB-A, t.a.v. mevrouw J.C.M. Borst, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail aan msba-secretariaat@amphia.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 28 mei 2024.

Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda  www.amphia.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Label